Žádost o informaci ze dne 15. 11. 2022

Česká školní inspekce poskytla dne 30. 11. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly podmínky stravování v mateřské škole.

Přílohy