Žádost o informaci ze dne 16. 10. 2022

Česká školní inspekce poskytla dne 20. 10. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení o počtu, předmětu a zjištěních z inspekční činnosti provedené v Základní škole a mateřské škole Brno, Vedlejší 10, příspěvkové organizaci od roku 2012 do roku 2022.