Žádost o informaci ze dne 17. 1. 2024

Česká školní inspekce poskytla dne 25. 1. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace o šetření stížností na Základní školu Mraveniště, Markoušovice, Velké Svatoňovice.