Žádost o informaci ze dne 25. 10. 2022

Česká školní inspekce částečně poskytla dne 27. 10. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem poskytnuté části byly výstupy z inspekční činnosti, konkrétně inspekční zpráva, protokol o kontrole a výsledky šetření za roky 2020 až 2022 ve Středním odborném učilišti, Ohradní 57, Praha 4.