Žádost o informaci ze dne 25. 10. 2022

Česká školní inspekce poskytla dne 10. 11. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byl výsledek šetření stížnosti v Základní škole a Střední škole Karla Herforta, Josefská 4, Praha.