Žádost o informaci ze dne 3. 11. 2022

Česká školní inspekce poskytla dne 3. 11. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byl výsledek šetření stížnosti ve Středním odborném učilišti, Ohradní 57, Praha 4 ze školního roku 2021/2022.