Žádost o informaci ze dne 7. 11. 2022

Česká školní inspekce poskytla dne 9. 11. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení, že Česká školní inspekce neprovádí kontrolu dodržování potravinového zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.