Žádost o informaci ze dne 8. a 9. 12. 2022

Česká školní inspekce poskytla dne 13. 12. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení, že při inspekční činnosti na základních a středních školách je sledováno i dodržování v oblasti žákovského nábytku. Dále bylo sděleno, že ve školních letech 2017/2018 až 2022/2023 do 11. prosince 2022 bylo evidováno 5960 inspekčních akcí na základních školách (z toho 3241 inspekčních akcí se týkalo i oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a z toho u 449 inspekčních akcí bylo zjištěno pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v bodech, v jejichž rámci může být sledováno i dodržení požadavků na žákovský nábytek) a 2019 inspekčních akcí na středních školách (z toho 1038 inspekčních akcí se týkalo i oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a z toho u 89 inspekčních akcí bylo zjištěno pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v bodech, v jejichž rámci může být sledováno i dodržení požadavků na žákovský nábytek). Dále bylo sděleno, že Česká školní inspekce neposkytla v období od školního roku 2017/2018 ústředním orgánům zásadní doporučení nebo námět se zaměřením na žákovský nábytek.