PIRLS 2016 - publikace s uvolněnými úlohami ze čtenářské gramotnosti

Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami mezinárodního šetření PIRLS 2016. Testové úlohy uvolněné ze šetření PIRLS jsou v publikaci představeny v širším kontextu podmínek výuky a možností rozvoje čtenářské gramotnosti žáků v České republice. Publikace je určena především učitelům základních škol, kteří rozvíjejí čtenářské dovednosti žáků jak v hodinách českého jazyka, tak při výuce dalších vzdělávacích oborů, a odborníkům, kteří se zabývají čtenářskou gramotností.

Ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení zde.

Jednotlivé uvolněné úlohy jsou pak k dispozici také samostatně.
 
Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 
Vybrané úlohy (a z nich seskládané testy) z šetření PIRLS 2016 jsou umístěny také ve veřejné databance testů, která je součástí inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.