Aktuality

Česká školní inspekce jednala s odborníky o možnostech propojování vnitřní a vnější evaluace škol

Česká školní inspekce jednala s odborníky o možnostech propojování vnitřní a vnější evaluace škol

16.11.2017
Přesně dva týdny po celodenním jednání s experty o formativním hodnocení se ve středu 15. listopadu 2017 na ústředí České školní inspekce konalo obdobné setkání odborníků, které bylo tentokrát zaměřeno na jedno z klíčových témat České školní inspekce – na propojování externího a interního hodnocení, a to jak na úrovni vzdělávacího systému, tak na úrovni konkrétních škol. 

Spravedlivost ve vzdělávání – mezinárodní konference České školní inspekce

Spravedlivost ve vzdělávání – mezinárodní konference České školní inspekce

12.11.2017
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 uspořádala Česká školní inspekce mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo upozornit na zvyšování vzdělanostních nerovností v České republice a přispět k diskuzi o potřebě pravidelného monitoringu spravedlivosti vzdělávacího systému. Konference byla realizována v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který Česká školní inspekce realizuje od února 2017 a jehož součástí je také vývoj metod, postupů a nástrojů pro pravidelný monitoring spravedlivosti ve vzdělávání a pro zjišťování socioekonomických aspektů ...

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením

09.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením (v mateřských a základních školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona).

Česká školní inspekce diskutovala s experty o formativním hodnocení

Česká školní inspekce diskutovala s experty o formativním hodnocení

02.11.2017
Ve středu 1. listopadu 2017 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil Odborný panel Hodnocení, který proběhl v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, jehož realizaci zahájila Česká školní inspekce v únoru letošního roku. Cílem Odborného panelu je navrhnout opatření, která by umožnila využít Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k podpoře formativního hodnocení ve školách. Formativní hodnocení má, mimo jiné, velký potenciál vzhledem k podpoře společného vzdělávání a zároveň se může stát dobrým integrujícím prvkem ...

Tematická zpráva - Kvalita školního stravování

Tematická zpráva - Kvalita školního stravování

26.10.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu školního stravování.

Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

18.10.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2016/2017. Součástí zprávy jsou také zjištění týkající se zájmového vzdělávání a školských poradenských zařízení.

TIMSS 2015 - uvolněné úlohy z matematiky a přírodovědy

TIMSS 2015 - uvolněné úlohy z matematiky a přírodovědy

02.10.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření TIMSS 2015. Publikace obsahuje testové úlohy z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ doplněné o řadu didaktických komentářů naznačujících, jak je možné s úlohami pracovat přímo ve výuce.

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy - vzdělávání pedagogů

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy - vzdělávání pedagogů

27.09.2017
Česká školní inspekce v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení připravila pro pedagogy základních škol vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy.

Sekundární analýza - Srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd

Sekundární analýza - Srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd

18.09.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření TIMSS 2015 a TIMSS 2011, jejímž cílem je porovnat na základě výsledků těchto šetření vybrané znaky méně úspěšných a velmi úspěšných tříd. 

Tematická zpráva - Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Tematická zpráva - Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

04.09.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu s výsledky inspekčního elektronického zjišťování uskutečněného v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, které bylo zaměřeno na zjišťování podmínek pro využití digitálních technologií.