Aktuality

Stanovisko České školní inspekce-poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům

Stanovisko České školní inspekce-poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům

20.03.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje své stanovisko k vybraným skutečnostem spojeným se vzděláváním dětí mateřské školy – cizinců (dále jen „děti-cizinci“) a žáků základní školy – cizinců (dále jen „žáci-cizinci“).

Česká školní inspekce zahajuje realizaci projektu Komplexní systém hodnocení

Česká školní inspekce zahajuje realizaci projektu Komplexní systém hodnocení

01.02.2017
Česká školní inspekce jako národní autorita v oblasti hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku i kvality a efektivity vzdělávací soustavy jako celku využívá při své činnosti nejrůznější metody, postupy a nástroje. V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) realizovaného v letech 2011–2015  Česká školní inspekce řadu z těchto metod, postupů a nástrojů inovovala a vyvinula také některé zcela ...

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

15.12.2016
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně Česká školní inspekce zveřejňuje souhrnné vydání tematických zpráv za školní rok 2015/2016.

Čtvrtstoletí České školní inspekce – slavnostní setkání v Senátu PČR

Čtvrtstoletí České školní inspekce – slavnostní setkání v Senátu PČR

09.12.2016
Ve čtvrtek 8. prosince 2016 uspořádali Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR a Česká školní inspekce slavnostní setkání u příležitosti čtvrtstoletí působení tohoto úřadu jakožto národní autority v oblasti hodnocení a kontroly kvality a efektivity počátečního vzdělávání v České republice. Mezi více než sto hosty nechyběli např. 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR PhDr. Zdeněk Papoušek, předseda Výboru pro vědu, vzdělání ...

Výsledky PISA 2015 - úroveň patnáctiletých žáků ve vybraných gramotnostech

Výsledky PISA 2015 - úroveň patnáctiletých žáků ve vybraných gramotnostech

06.12.2016
V období od konce března do poloviny dubna 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně přírodovědné, čtenářské a matematické gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci mezinárodního projektu PISA, který je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření je navrženo tak, aby v jednotlivých zemích poskytovalo tvůrcům školské politiky důležité informace o fungování jejich vzdělávacích systémů a o vývojových trendech a aby také umožnilo mezinárodní srovnávání. Šetření PISA je realizováno ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz ...

Tematická zpráva - Občanské vzdělávání v základních a středních školách

Tematická zpráva - Občanské vzdělávání v základních a středních školách

01.12.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na obsah, pojetí a kvalitu výuky občanského vzdělávání v základních a středních školách. 

Výsledky TIMSS 2015 – znalosti žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě

Výsledky TIMSS 2015 – znalosti žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě

29.11.2016
Na jaře roku 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v rámci mezinárodního projektu TIMSS. Jde o projekt Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA), která působí v oblasti měření výsledků vzdělávání již více než padesát let. První zjišťování výsledků žáků v rámci projektu TIMSS se uskutečnilo v roce 1995 a pravidelně se opakuje ve čtyřletých cyklech. Hlavním cílem šetření je poskytovat tvůrcům vzdělávací politiky, učitelům a dalším odborníkům ve školství informace, které jim mohou pomoci při ...

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016

25.11.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016. 

Podpora škol a školských zařízení – web zdarma prostřednictvím InspIS PORTÁL

Podpora škol a školských zařízení – web zdarma prostřednictvím InspIS PORTÁL

22.11.2016
Jako jeden z nástrojů podpory škol a školských zařízení nabízí Česká školní inspekce k využití informační systém InspIS PORTÁL, který plní roli multifunkčního webového portálu, jenž všem subjektům zapsaným ve školském rejstříku umožňuje veřejně publikovat komplexní informace o jejich činnostech (veřejnost pak může prostřednictvím tohoto systému vyhledávat dostupné školy a školská zařízení dle zadaných parametrů a kritérií). Každá škola a každé školské zařízení má možnost jednoduše naplnit svůj profil (ke dni 22. 11. 2016 systém InspIS PORTÁL disponuje cca 3.700 ...

Tematická zpráva - Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků

Tematická zpráva - Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků

13.10.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání.