Aktuality

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách

15.03.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

Tematická zpráva - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

Tematická zpráva - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

12.03.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu komentující vybrané aspekty implementace společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách v období 1. pololetí školního roku 2017/2018. 

Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí

Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí

23.02.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje Analýzu zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Dokument byl vytvořen v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení.

Tematická zpráva – Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/2017

Tematická zpráva – Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/2017

30.01.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

05.12.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy. 

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy – vzdělávání pedagogů

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy – vzdělávání pedagogů

01.12.2017
Česká školní inspekce v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení připravila pro pedagogy základních škol vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

01.12.2017
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – závěrečná zpráva

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – závěrečná zpráva

29.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou zprávu se souhrnnými výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bylo realizováno v květnu 2017. Součástí dokumentu jsou také analýzy výsledků i zjištění z učitelských a žákovských dotazníků.

PISA 2015 – uvolněné testové úlohy z přírodovědné gramotnosti

PISA 2015 – uvolněné testové úlohy z přírodovědné gramotnosti

24.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015, ve kterém byla hlavní testovanou oblastí přírodovědná gramotnost. Publikace tedy obsahuje testové úlohy z přírodovědné gramotnosti pro základní školy a víceletá gymnázia doplněné o řadu didaktických komentářů naznačujících, jak s úlohami pracovat přímo ve výuce s cílem zvýšit kvalitu výuky přírodovědných dovedností.

Výsledky PISA 2015 - Týmové řešení problému

Výsledky PISA 2015 - Týmové řešení problému

21.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu obsahující výsledky mezinárodního šetření PISA 2015 v oblasti týmového řešení problému. Součástí zprávy jsou zjištění z dotazníkového šetření a zpráva také podrobněji představuje typy dotazníků používaných v rámci mezinárodního šetření PISA.