Aktuality

Tematická zpráva - Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Tematická zpráva - Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

21.11.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s mediální výchovou a na zjišťovaní dosažené úrovně žáků v mediální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018.

Česká školní inspekce jednala s odborníky o možnostech propojování vnitřní a vnější evaluace škol

Česká školní inspekce jednala s odborníky o možnostech propojování vnitřní a vnější evaluace škol

25.10.2018
Ve středu 24. 10. 2018 se na ústředí České školní inspekce konal v pořadí čtvrtý Odborný panel realizovaný v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení (KSH).  Odborný panel se již podruhé zaměřil na jedno z klíčových témat, kterým se Česká školní inspekce v rámci projektu věnuje - na propojování externího a interního hodnocení, a to jak na úrovni vzdělávacího systému, tak na úrovni konkrétních škol.

Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků  ve společné části MZ

Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

25.09.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

05.09.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.  

Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

07.08.2018
Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání. Smyslem tohoto dokumentu je vytvořit strukturovaný přehled o datových zdrojích, které bude možné při zpracování dalších výstupů v rámci realizace projektu Komplexní systém hodnocení využít. Dokument přináší jak přehled relevantních datových zdrojů, tak vysvětlení významu těchto datových zdrojů z hlediska posuzování výsledků a průběhu vzdělávání v  ...

Analýza zahraničních systémů sběru dat

Analýza zahraničních systémů sběru dat

07.08.2018
Analýza vytvořená v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení popisuje národní systémy, nastavení i specifika při získávání a následném vyhodnocování empirických dat z oblasti školství a vzdělávacích soustav. Snahou je nalézt takové prvky ze zahraničních systémů, které by byly více či méně aplikovatelné v prostředí českého vzdělávacího systému a jeho evaluace. Důraz je přitom kladen na prvky jako longitudinální studie, reprezentativní testování žáků či jiná zjišťování v oblasti vzdělávání a propojování národních dat z testování ...

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

03.07.2018
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

03.07.2018
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

17.06.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

Tematická zpráva - Dopady povinného předškolního vzdělávání

Tematická zpráva - Dopady povinného předškolního vzdělávání

03.06.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnost mateřských škol v období 1. pololetí školního roku 2017/2018.