Aktuality

Výsledky českých žáků v PISA 2018

Výsledky českých žáků v PISA 2018

02.12.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2018, která poskytuje komentovaná data o úrovni čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností patnáctiletých českých žáků v mezinárodním srovnání.

Tematická zpráva - Dopravní výchova na ZŠ ve školním roce 2018/2019

Tematická zpráva - Dopravní výchova na ZŠ ve školním roce 2018/2019

25.11.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s bezpečností v dopravě na základních školách ve školním roce 2018/2019. Součástí tematické inspekční činnosti bylo také zjišťování znalostí a dovedností žáků 6. a 9. ročníků ZŠ v uvedených tématech.

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na SŠ ve školním roce 2018/2019

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na SŠ ve školním roce 2018/2019

11.11.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání a dosažené úrovně informační gramotnosti žáků na středních školách ve školním roce 2018/2019.

Diskuze s odborníky o propojování vnitřní a vnější evaluace škol

Diskuze s odborníky o propojování vnitřní a vnější evaluace škol

29.10.2019
Ve středu 23. října 2019 uspořádala Česká školní inspekce další z řady pravidelných setkání k tématu propojování externího a interního hodnocení škol. Smyslem bylo navázat na dřívější diskuze o sjednocování a propojování pohledu na vizi kvalitní školy, tentokrát prostřednictvím problematiky podpory začínajících ředitelů škol a začínajících učitelů. Setkání se zúčastnilo přes čtyřicet odborníků z řad vedení mateřských, základních i středních škol, zástupců zřizovatelů, pedagogických fakult, rezortních organizací, jako je Národní ústav pro vzdělávání nebo Národní ...

Tematická zpráva - Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

Tematická zpráva - Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

15.10.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na míru podpory, rozvoj a dosaženou úroveň žáků v přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2018/2019.

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

11.09.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ a na zjišťování dosažené úrovně jazykové gramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ ve školním roce 2018/2019.

Mezinárodní šetření TALIS 2018 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření TALIS 2018 - Národní zpráva

10.07.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

02.07.2019
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 25. poradě vedení MŠMT dne 2. 7. 2019 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020

02.07.2019
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 25. poradě vedení MŠMT dne 2. 7. 2019 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2019/2020 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018

Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018

19.06.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.