Aktuality

Tematická zpráva - Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

Tematická zpráva - Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

19.09.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování v mateřských, základních a středních školách.

Tematická zpráva - Vzdělávání v tělesné výchově

Tematická zpráva - Vzdělávání v tělesné výchově

23.08.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v tělesné výchově, podporu rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností.

Tematická zpráva – Spolupráce základních škol s OSPOD

Tematická zpráva – Spolupráce základních škol s OSPOD

16.08.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2016/2017

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2016/2017

26.07.2016
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 29. poradě vedení MŠMT Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2016/2017.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání za školní rok 2016/2017

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání za školní rok 2016/2017

26.07.2016
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 28. poradě vedení MŠMT Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce postupovat. 

Tematická zpráva - Vzdělávání žáků ve středních školách s pedagogickými obory vzdělání

Tematická zpráva - Vzdělávání žáků ve středních školách s pedagogickými obory vzdělání

26.07.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání ve středních školách s pedagogickými obory vzdělání. 

Tematická zpráva – Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a středních školách

Tematická zpráva – Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a středních školách

25.07.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na problematiku globálního rozvojového vzdělávání. 

Tematická zpráva - Zpráva z kontroly průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2016

Tematická zpráva - Zpráva z kontroly průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2016

22.07.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje zprávu z kontroly průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání (tzv. jednotná závěrečná zkouška v učebních oborech) konané v řádném termínu roku 2016.

Rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti  - sekundární analýzy výsledků PISA

Rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti - sekundární analýzy výsledků PISA

20.06.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA zaměřenou na rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti.

Tematická zpráva – Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání

Tematická zpráva – Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání

16.06.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v oblasti etické výchovy.