Aktuality

Vzdělávací program pro učitele ZŠ: Inspirace k podpoře čtenářské gramotnosti s využitím úloh PIRLS

Vzdělávací program pro učitele ZŠ: Inspirace k podpoře čtenářské gramotnosti s využitím úloh PIRLS

05.04.2019
V návaznosti na obdobně koncipované vzdělávací programy, které byly v letech 2017 a 2018 zaměřeny na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015 ve výuce a které absolvovaly již téměř čtyři tisíce pedagogů, připravila Česká školní inspekce další vzdělávací program pro učitele základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jehož smyslem je přiblížit pedagogům uvolněné úlohy z mezinárodního šetření PIRLS 2016, poskytnout jim náměty pro jejich využití ve výuce a podpořit mezioborový rozvoj čtenářských ...

Česká školní inspekce pozvala odborníky k další diskuzi o formativním hodnocení

Česká školní inspekce pozvala odborníky k další diskuzi o formativním hodnocení

05.04.2019
Ve středu 3. dubna 2019 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil již třetí odborný panel, který se zabýval přístupy k hodnocení dětí a žáků.  Odborné panely jsou realizovány v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a jejich smyslem je propojování různých aktérů na úrovni vzdělávacího systému a přenos příkladů dobré praxe. Také tento panel se zaměřil na podporu zavádění principů formativního hodnocení do praxe a aktuální setkání mělo za úkol soustředit se na způsoby podpory škol, které s tímto typem hodnocení teprve začínají. Panelem ...


Tematická zpráva - Rozvoj sociální gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Tematická zpráva - Rozvoj sociální gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

18.03.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj sociální gramotnosti na ZŠ a SŠ a na zjišťování dosažené úrovně ve vybraných aspektech sociální gramotnosti u žáků 9. ročníků ZŠ a 2. ročníků SŠ ve školním roce 2017/2018.

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

20.02.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která podrobně analyzuje podmínky a průběh rozvoje čtenářské gramotnosti na 2. stupni základních škol a na středních školách a dosaženou úroveň čtenářské gramotnosti u žáků 9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) ve školním roce 2017/2018. 

Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

16.01.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která podrobně analyzuje podmínky a průběh rozvoje matematické gramotnosti v základních a středních školách a dosaženou úroveň matematické gramotnosti u žáků 9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol ve školním roce 2017/2018. 

PIRLS 2016 - publikace s uvolněnými úlohami ze čtenářské gramotnosti

PIRLS 2016 - publikace s uvolněnými úlohami ze čtenářské gramotnosti

14.01.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PIRLS 2016. Testové úlohy uvolněné ze šetření PIRLS jsou v publikaci představeny v širším kontextu podmínek výuky a možností rozvoje čtenářské gramotnosti žáků v České republice. Publikace je určena především učitelům základních škol, kteří rozvíjejí čtenářské dovednosti žáků jak v hodinách českého jazyka, tak při výuce dalších vzdělávacích oborů, a odborníkům, kteří se zabývají čtenářskou gramotností.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018 - výroční zpráva ČŠI

12.12.2018
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2017/2018, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Současné nastavení RVP zhoršuje kvalitu vzdělávání v ČR

Současné nastavení RVP zhoršuje kvalitu vzdělávání v ČR

12.12.2018
ÚvodDůležitým předpokladem pro přijímání efektivních opatření přispívajících ke zvyšování kvality vzdělávání každého dítěte, žáka i studenta (dále jen „žák“) je průběžné a systematické hodnocení kvality vzdělávání na úrovni škol a školských zařízení i na úrovni vzdělávací soustavy. Externí hodnocení kvality a efektivity vzdělávání v České republice zajišťuje Česká školní inspekce. Ta prostřednictvím svých evaluačních aktivit propojujících zjištění a informace z různých typů inspekční činnosti (prezenční inspekční činnost, národní zjišťování výsledků, mezinárodní ...

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

21.11.2018
Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií). Součástí vzdělávacího programu jsou i náměty k využití digitálních technologií jak ve výuce, tak při hodnocení. Účastníci ...