Aktuality

INFO ČŠI - informační magazín

INFO ČŠI - informační magazín

24.08.2020
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační magazín České školní inspekce – INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem. Specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2020/2021. Zkušenosti a postoje ředitelů škol a učitelů - TALIS 2018. Elektronické testy v aplikaci ČŠI - domácí příprava žáků. Vzdělávací programy ČŠI pro ředitele a učitele.

Doporučení ČŠI pro školy ke školnímu roku 2020/2021

Doporučení ČŠI pro školy ke školnímu roku 2020/2021

18.08.2020
Česká školní inspekce připravila pro školy několik doporučení týkajících se organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021. Dokument byl zaslán školám spolu s dalšími materiály a podklady připravenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Česká školní inspekce uspořádala odborný panel k hodnocení žáků v období distanční výuky

Česká školní inspekce uspořádala odborný panel k hodnocení žáků v období distanční výuky

22.06.2020
Ve čtvrtek 18. června 2020 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil v pořadí již čtvrtý odborný panel zaměřený na problematiku přístupů k hodnocení dětí a žáků, tentokrát s důrazem na hodnocení v období vzdělávání na dálku. Záměrem setkání bylo diskutovat o praktických zkušenostech s průběžným a závěrečným hodnocením, ale také probírat příležitosti a výzvy, které vzdělávání na dálku školám, učitelům, rodičům i žákům přineslo.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021

16.06.2020
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. 6. 2020 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021

16.06.2020
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. 6. 2020 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Tematická zpráva - Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu

Tematická zpráva - Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu

14.05.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem mimořádného šetření k problematice vzdělávání v mateřských školách v období od 11. 3. 2020 do 30. 4. 2020.

Tematická zpráva - Vzdělávání na dálku v základních a středních školách

Tematická zpráva - Vzdělávání na dálku v základních a středních školách

07.05.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem mimořádného šetření k problematice vzdělávání na dálku na základních a středních školách v době pandemie covid-19.

InspIS SETmobile: Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet

InspIS SETmobile: Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet

06.05.2020
Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke ...

Vybraná zjištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání

Vybraná zjištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání

15.04.2020
V termínu od 1. dubna do 14. dubna 2020 realizovala Česká školní inspekce řízené telefonické rozhovory s řediteli téměř 5 000 základních a středních škol. Cílem těchto telefonických rozhovorů bylo zjistit, jakými formami a způsoby školy distanční vzdělávání pojímají, na co se při vzdělávání zaměřují, jak se daří s žáky komunikovat, s jakými překážkami se setkávají nebo jakou pomoc či podporu potřebují. Vybraná zjištění byla prezentována ve středu 15. dubna 2020 na tiskové konferenci.

Česká školní inspekce připravila opakovací a procvičovací testy k výuce v pořadu UčíTelka

Česká školní inspekce připravila opakovací a procvičovací testy k výuce v pořadu UčíTelka

06.04.2020
V úzké spolupráci s učitelkami, které vedou výuku v pořadu České televize UčíTelka, připravuje Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy pokrývající právě to učivo, které je v pořadu UčíTelka v Českém jazyce, Matematice a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět probíráno. Testy jsou k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Žáci, kteří výuku prostřednictvím programu UčíTelka sledují, si tak mohou probírané učivo s využitím připravených elektronických testů zopakovat a procvičit. Nabídka ...