Aktuality

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021

16.06.2020
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. 6. 2020 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Tematická zpráva - Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu

Tematická zpráva - Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu

14.05.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem mimořádného šetření k problematice vzdělávání v mateřských školách v období od 11. 3. 2020 do 30. 4. 2020.

Tematická zpráva - Vzdělávání na dálku v základních a středních školách

Tematická zpráva - Vzdělávání na dálku v základních a středních školách

07.05.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem mimořádného šetření k problematice vzdělávání na dálku na základních a středních školách v době pandemie covid-19.

InspIS SETmobile: Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet

InspIS SETmobile: Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet

06.05.2020
Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke ...

Vybraná zjištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání

Vybraná zjištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání

15.04.2020
V termínu od 1. dubna do 14. dubna 2020 realizovala Česká školní inspekce řízené telefonické rozhovory s řediteli téměř 5 000 základních a středních škol. Cílem těchto telefonických rozhovorů bylo zjistit, jakými formami a způsoby školy distanční vzdělávání pojímají, na co se při vzdělávání zaměřují, jak se daří s žáky komunikovat, s jakými překážkami se setkávají nebo jakou pomoc či podporu potřebují. Vybraná zjištění byla prezentována ve středu 15. dubna 2020 na tiskové konferenci.

Česká školní inspekce připravila opakovací a procvičovací testy k výuce v pořadu UčíTelka

Česká školní inspekce připravila opakovací a procvičovací testy k výuce v pořadu UčíTelka

06.04.2020
V úzké spolupráci s učitelkami, které vedou výuku v pořadu České televize UčíTelka, připravuje Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy pokrývající právě to učivo, které je v pořadu UčíTelka v Českém jazyce, Matematice a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět probíráno. Testy jsou k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Žáci, kteří výuku prostřednictvím programu UčíTelka sledují, si tak mohou probírané učivo s využitím připravených elektronických testů zopakovat a procvičit. Nabídka ...

Rozšířené vydání národní zprávy TALIS 2018

Rozšířené vydání národní zprávy TALIS 2018

23.03.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje druhé, rozšířené vydání národní zprávy z mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018. V publikaci jsou nově poskytnuta komentovaná data přibližující pohled ředitelů škol na vykonávané činnosti a na spokojenost s prací. Dále je pozornost věnována hodnocení práce učitelů a podpoře jejich vzájemné spolupráce. Nově je zařazena i diskuse zjištění TALIS 2018 v širším rámci národních zjištění České školní inspekce a doporučení formulovaných ze strany OECD. Součástí rozšířeného vydání zůstávají také komentovaná data ve vztahu k  ...

Vzdělávací program pro učitele – rozvoj žákovských gramotností

Vzdělávací program pro učitele – rozvoj žákovských gramotností

11.03.2020
Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ specifické vzdělávací programy, jejichž cílem je naučit pedagogy v hodinách využívat úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSS a PISA. Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kromě své evaluační role mohou dobře posloužit také jako nástroj pro zvýšení kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovednostížáků na obou stupních ZŠ i na SŠ. Realizace seminářů je zcela zdarma a konají se přímo v prostorách konkrétní školy (rozsah semináře je 6 hod.).   Nabídka vzdělávání učitelů - zdarma a ...


Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 - výroční zpráva ČŠI

16.12.2019
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2018/2019, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.