Aktuality

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

02.07.2019
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 25. poradě vedení MŠMT dne 2. 7. 2019 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020

02.07.2019
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 25. poradě vedení MŠMT dne 2. 7. 2019 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2019/2020 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018

Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018

19.06.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.

Sekundární analýza PIRLS 2016

Sekundární analýza PIRLS 2016

12.06.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníků základních škol. Analýza sleduje několik dílčích oblastí – předškolní vzdělávání a jeho vliv na čtenářskou gramotnost, kvalitu učitele, faktor motivace a spokojenosti, metody výuky čtenářské gramotnosti, využívání ICT pro výuku a faktor sebejistoty. Analýza poukazuje na důležitá zjištění ve všech oblastech.

Česká školní inspekce udělila medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání

Česká školní inspekce udělila medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání

29.04.2019
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v prostorách Hrzánského paláce v Praze uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti udílení medailí Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání. Ty uděluje, v souladu s příslušným nařízením vlády, Česká školní inspekce fyzickým a právnickým osobám za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice. Ocenění tvoří diplom a medaile.

Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

26.04.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje novou publikaci zpracovanou historiky z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského a pojednávající o historii školní inspekce v českých zemích od předtereziánských dob po současnost.

Vzdělávací program pro učitele ZŠ: Inspirace k podpoře čtenářské gramotnosti s využitím úloh PIRLS

Vzdělávací program pro učitele ZŠ: Inspirace k podpoře čtenářské gramotnosti s využitím úloh PIRLS

05.04.2019
V návaznosti na obdobně koncipované vzdělávací programy, které byly v letech 2017 a 2018 zaměřeny na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015 ve výuce a které absolvovaly již téměř čtyři tisíce pedagogů, připravila Česká školní inspekce další vzdělávací program pro učitele základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jehož smyslem je přiblížit pedagogům uvolněné úlohy z mezinárodního šetření PIRLS 2016, poskytnout jim náměty pro jejich využití ve výuce a podpořit mezioborový rozvoj čtenářských ...

Česká školní inspekce pozvala odborníky k další diskuzi o formativním hodnocení

Česká školní inspekce pozvala odborníky k další diskuzi o formativním hodnocení

05.04.2019
Ve středu 3. dubna 2019 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil již třetí odborný panel, který se zabýval přístupy k hodnocení dětí a žáků.  Odborné panely jsou realizovány v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a jejich smyslem je propojování různých aktérů na úrovni vzdělávacího systému a přenos příkladů dobré praxe. Také tento panel se zaměřil na podporu zavádění principů formativního hodnocení do praxe a aktuální setkání mělo za úkol soustředit se na způsoby podpory škol, které s tímto typem hodnocení teprve začínají. Panelem ...


Tematická zpráva - Rozvoj sociální gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Tematická zpráva - Rozvoj sociální gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

18.03.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj sociální gramotnosti na ZŠ a SŠ a na zjišťování dosažené úrovně ve vybraných aspektech sociální gramotnosti u žáků 9. ročníků ZŠ a 2. ročníků SŠ ve školním roce 2017/2018.