Aktuality

Tematická zpráva – Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

Tematická zpráva – Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

16.08.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018

18.07.2017
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech schválil po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2017/2018

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2017/2018

18.07.2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo po projednání ve 27. poradě vedení dne 11. 7. 2017 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2017/2018 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila. 

Úvodní setkání interní oponentní skupiny projektu Komplexní systém hodnocení

Úvodní setkání interní oponentní skupiny projektu Komplexní systém hodnocení

13.07.2017
Od 1. února 2017 realizuje Česká školní inspekce individuální projekt systémový Komplexní systém hodnocení (podrobnější informace -zde-). Aby byl zajištěn průběžný proces hodnocení kvality zpracovávaných projektových výstupů, je povinnou součástí všech systémových projektů také tzv. interní oponentní skupina tvořená externími odborníky na témata, která jsou v projektu řešena. Jmenný seznam těchto oponentů se předkládá již v rámci projektové žádosti a je důležitým kvalitativním ukazatelem při schvalování projektů.

Česká školní inspekce spolupořádala konferenci k datům z mezinárodních šetření

Česká školní inspekce spolupořádala konferenci k datům z mezinárodních šetření

03.07.2017
Ve dnech 26. – 30. června 2017 se v Praze uskutečnila 7. mezinárodní konference IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání), kterou spolupořádaly Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká školní inspekce. Hlavními tématy konference byly metodiky mezinárodních šetření, jejich výsledky a interpretace dat získávaných z šetření TIMSS, PIRLS, ICILS a ICCS. Konference se zúčastnilo přes 180 hostů z více než 40 zemí světa.

Tematická zpráva - Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy

Tematická zpráva - Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy

19.06.2017
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na participaci žáků a studentů na fungování a rozvoji základních, středních a vyšších odborných škol. 

Tematická zpráva - Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

Tematická zpráva - Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

19.05.2017
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků. 

Tematická zpráva - Využívání individuálních výchovných programů v základních školách

Tematická zpráva - Využívání individuálních výchovných programů v základních školách

12.05.2017
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na využívání individuálních výchovných programů v základních školách. 

Česká školní inspekce nabízí školám přehledné reporty

Česká školní inspekce nabízí školám přehledné reporty

12.05.2017
Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol směřující ke zvyšování kvality vzdělávání a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy nově nabízí mateřským, základním a středním školám k využití tiskové sestavy – reporty, které poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé České republiky. S účinností k 11. květnu 2017 tak mají mateřské ...

Tematická zpráva - Kvalita výchovně-vzděl. činnosti v zařízeních pro výkon ústavní/ochranné výchovy

Tematická zpráva - Kvalita výchovně-vzděl. činnosti v zařízeních pro výkon ústavní/ochranné výchovy

04.05.2017
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu výchovně-vzdělávací činnosti v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.