Aktuality

Diskuze s odborníky o propojování vnitřní a vnější evaluace škol

Diskuze s odborníky o propojování vnitřní a vnější evaluace škol

29.10.2019
Ve středu 23. října 2019 uspořádala Česká školní inspekce další z řady pravidelných setkání k tématu propojování externího a interního hodnocení škol. Smyslem bylo navázat na dřívější diskuze o sjednocování a propojování pohledu na vizi kvalitní školy, tentokrát prostřednictvím problematiky podpory začínajících ředitelů škol a začínajících učitelů. Setkání se zúčastnilo přes čtyřicet odborníků z řad vedení mateřských, základních i středních škol, zástupců zřizovatelů, pedagogických fakult, rezortních organizací, jako je Národní ústav pro vzdělávání nebo Národní ...

Tematická zpráva - Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

Tematická zpráva - Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

15.10.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na míru podpory, rozvoj a dosaženou úroveň žáků v přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2018/2019.

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

11.09.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ a na zjišťování dosažené úrovně jazykové gramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ ve školním roce 2018/2019.

Mezinárodní šetření TALIS 2018 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření TALIS 2018 - Národní zpráva

10.07.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

02.07.2019
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 25. poradě vedení MŠMT dne 2. 7. 2019 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020

02.07.2019
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 25. poradě vedení MŠMT dne 2. 7. 2019 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2019/2020 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018

Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018

19.06.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.

Sekundární analýza PIRLS 2016

Sekundární analýza PIRLS 2016

12.06.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníků základních škol. Analýza sleduje několik dílčích oblastí – předškolní vzdělávání a jeho vliv na čtenářskou gramotnost, kvalitu učitele, faktor motivace a spokojenosti, metody výuky čtenářské gramotnosti, využívání ICT pro výuku a faktor sebejistoty. Analýza poukazuje na důležitá zjištění ve všech oblastech.

Česká školní inspekce udělila medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání

Česká školní inspekce udělila medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání

29.04.2019
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v prostorách Hrzánského paláce v Praze uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti udílení medailí Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání. Ty uděluje, v souladu s příslušným nařízením vlády, Česká školní inspekce fyzickým a právnickým osobám za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice. Ocenění tvoří diplom a medaile.

Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

26.04.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje novou publikaci zpracovanou historiky z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského a pojednávající o historii školní inspekce v českých zemích od předtereziánských dob po současnost.