Aktuality

Tematická zpráva - Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

Tematická zpráva - Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

13.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.  

Tematická zpráva - Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

09.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s environmentální výchovou na základních školách.  

ČŠI nabídla základním a středním školám možnost metodických konzultací k distančnímu vzdělávání

ČŠI nabídla základním a středním školám možnost metodických konzultací k distančnímu vzdělávání

05.11.2020
Ve středu 4. listopadu 2020 zveřejnila Česká školní inspekce tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021. Tato tematická zpráva navazuje na zprávu České školní inspekce z května 2020, která komentovala zjištění z řízených telefonických rozhovorů vedených s řediteli základních a středních škol k problematice distančního vzdělávání v měsíci dubnu 2020. Obě tematické zprávy jsou k  ...

Tematická zpráva - Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020

Tematická zpráva - Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020

02.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021. Součástí zprávy jsou také doporučení k realizaci distanční výuky pro školy, rodiče a zřizovatele doplněná o odkazy na konkrétní metodickou inspiraci (webináře, články, podcasty apod.) a také doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Tematická zpráva - Hodnocení úspěšných strategií ZŠ vzdělávajících znevýhodněné žáky

Tematická zpráva - Hodnocení úspěšných strategií ZŠ vzdělávajících znevýhodněné žáky

20.10.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku vzdělávání znevýhodněných žáků a na strategie vybraných základních škol, které jsou při vzdělávání znevýhodněných žáků z různých hledisek úspěšné. Zkušenosti těchto škol a postupy, které tyto školy při vzdělávání znevýhodněných žáků uplatňují, tak mohou být přenositelnou inspirací pro školy další.

Kvalita vzdělávání v jednotlivých krajích ČR

Kvalita vzdělávání v jednotlivých krajích ČR

15.09.2020
V rámci hodnocení kvality a efektivity vzdělávání poskytuje Česká školní inspekce školám a školským zařízením všech zřizovatelů informace o podmínkách, průběhu i výsledcích vzdělávání. Na úrovni vzdělávacího systému, ale i pro řízení vzdělávání ze strany krajů nebo intervence ze strany obcí s rozšířenou působností či přímo zřizovatelů, nabízí Česká školní inspekce souhrnné výstupy v podobě různě zaměřených tematických zpráv nebo zpráv výročních. I když má většina kvalitativních zjištění plošný, a tedy systémový charakter, pohled z úrovně jednotlivých krajů nebo i ...

INFO ČŠI - informační magazín

INFO ČŠI - informační magazín

24.08.2020
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační magazín České školní inspekce – INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem. Specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2020/2021. Zkušenosti a postoje ředitelů škol a učitelů - TALIS 2018. Elektronické testy v aplikaci ČŠI - domácí příprava žáků. Vzdělávací programy ČŠI pro ředitele a učitele.

Doporučení ČŠI pro školy ke školnímu roku 2020/2021

Doporučení ČŠI pro školy ke školnímu roku 2020/2021

18.08.2020
Česká školní inspekce připravila pro školy několik doporučení týkajících se organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021. Dokument byl zaslán školám spolu s dalšími materiály a podklady připravenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Česká školní inspekce uspořádala odborný panel k hodnocení žáků v období distanční výuky

Česká školní inspekce uspořádala odborný panel k hodnocení žáků v období distanční výuky

22.06.2020
Ve čtvrtek 18. června 2020 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil v pořadí již čtvrtý odborný panel zaměřený na problematiku přístupů k hodnocení dětí a žáků, tentokrát s důrazem na hodnocení v období vzdělávání na dálku. Záměrem setkání bylo diskutovat o praktických zkušenostech s průběžným a závěrečným hodnocením, ale také probírat příležitosti a výzvy, které vzdělávání na dálku školám, učitelům, rodičům i žákům přineslo.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021

16.06.2020
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. 6. 2020 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021.