Aktuality

SAVE THE DATE - TALIS-PISA link - 2. 2. 2021

SAVE THE DATE - TALIS-PISA link - 2. 2. 2021

23.01.2021
V úterý 2. února 2021 od 13:00 představí Česká školní inspekce formou webináře na svých facebookových stránkách hlavní zjištění ze specifického modulu mezinárodních šetření TALIS-PISA link 2018.

PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

11.01.2021
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu. Ke spolupráci na tvorbě publikace byli přizváni také vybraní učitelé, kteří se podílejí na vytváření a využívání přenositelných inovativních metod výuky a na podpoře spolupráce mezi učiteli. Ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenosti s rozvojem čtenářské gramotnosti ve výuce matematiky, přírodovědných předmětů a odborných předmětů, a  ...

Doporučení MŠMT a ČŠI k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Doporučení MŠMT a ČŠI k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

05.01.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně připravili a vydali doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021.

INFO ČŠI - informační magazín

INFO ČŠI - informační magazín

14.12.2020
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační magazín České školní inspekce - INFO ČŠI. 

Mezinárodní šetření TIMSS 2019 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření TIMSS 2019 - Národní zpráva

08.12.2020
Prostřednictvím národní zprávy zveřejňuje Česká školní inspekce výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2019 zaměřeného na zjišťování znalostí žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě. Představeny jsou silné a slabé stránky českých žáků, vývoj výsledků od roku 1995, pozornost je věnována i faktorům, které na úrovni školy a rodiny ovlivňují výsledky, a prezentovány jsou také postoje a názory učitelů a žáků.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI

30.11.2020
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2019/2020, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”

Ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”

27.11.2020
Pan-evropská společnost Comenius udělila ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Standardně by se předání ocenění, stejně jako v minulých letech, uskutečnilo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti nejvyšších ústavních činitelů a dalších hostů, nicméně současná ...

Tematická zpráva - Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků SŠ 2019/2020

Tematická zpráva - Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků SŠ 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj osobnostních a komunikačních dovedností žáků středních škol ve školním roce 2019/2020.

Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020.

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách ve školním roce 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách ve školním roce 2019/2020.