Aktuality

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce

26.01.2021
Česká školní inspekce zveřejňuje Koncepční záměry inspekční činnosti na období let 2021 až 2030. Koncepční záměry představují dokument strategického (koncepčního) charakteru, který vymezuje vizi, cíle a opatření České školní inspekce v oblastech souvisejících s výkonem agend inspekční činnosti, a to ve střednědobém časovém horizontu.

SAVE THE DATE - TALIS-PISA link - 2. 2. 2021

SAVE THE DATE - TALIS-PISA link - 2. 2. 2021

23.01.2021
V úterý 2. února 2021 od 13:00 představí Česká školní inspekce formou webináře na svých facebookových stránkách hlavní zjištění ze specifického modulu mezinárodních šetření TALIS-PISA link 2018.

PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

11.01.2021
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu. Ke spolupráci na tvorbě publikace byli přizváni také vybraní učitelé, kteří se podílejí na vytváření a využívání přenositelných inovativních metod výuky a na podpoře spolupráce mezi učiteli. Ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenosti s rozvojem čtenářské gramotnosti ve výuce matematiky, přírodovědných předmětů a odborných předmětů, a  ...

Doporučení MŠMT a ČŠI k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Doporučení MŠMT a ČŠI k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

05.01.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně připravili a vydali doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021.

INFO ČŠI - informační magazín

INFO ČŠI - informační magazín

14.12.2020
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační magazín České školní inspekce - INFO ČŠI. 

Mezinárodní šetření TIMSS 2019 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření TIMSS 2019 - Národní zpráva

08.12.2020
Prostřednictvím národní zprávy zveřejňuje Česká školní inspekce výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2019 zaměřeného na zjišťování znalostí žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě. Představeny jsou silné a slabé stránky českých žáků, vývoj výsledků od roku 1995, pozornost je věnována i faktorům, které na úrovni školy a rodiny ovlivňují výsledky, a prezentovány jsou také postoje a názory učitelů a žáků.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI

30.11.2020
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2019/2020, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”

Ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”

27.11.2020
Pan-evropská společnost Comenius udělila ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Standardně by se předání ocenění, stejně jako v minulých letech, uskutečnilo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti nejvyšších ústavních činitelů a dalších hostů, nicméně současná ...

Tematická zpráva - Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků SŠ 2019/2020

Tematická zpráva - Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků SŠ 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj osobnostních a komunikačních dovedností žáků středních škol ve školním roce 2019/2020.

Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020

Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020

20.11.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020.