Aktuality

Dobrovolné zjišťování výsledků žáků bude realizováno od 18. 10. do 15. 11. 2021

Dobrovolné zjišťování výsledků žáků bude realizováno od 18. 10. do 15. 11. 2021

11.10.2021
Období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání je velmi důležitou dobou k tomu, aby mohli učitelé v kontextu řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ve školách postupně identifikovat vzdělávací rozdíly a nedostatky ve znalostech a dovednostech jednotlivých žáků a následně na tato zjištění adekvátně reagovat.

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

30.08.2021
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Vybrané specifické úkoly ČŠI pro nový školní rok.Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání na konci minulého školního roku.Aktivity a činnosti ČŠI v období distančního vzdělávání.Sekundární analýzy výsledků žáků v šetřeních PISA a TALIS.Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností – online program pro učitele.Měření tělesné zdatnosti žáků.

Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách

Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách

25.08.2021
Období návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání po rozvolnění vládních opatření kekonci školního roku 2020/2021 představovalo mimořádně důležitou etapu, během níž bylo možné alespoň částečně identifikovat konkrétní a viditelné dopady dlouhotrvajícího uzavření škol pro prezenční výuku na jednotlivé žáky.

Metodické doporučení MŠMT pro práci se vzdělávacím obsahem

Metodické doporučení MŠMT pro práci se vzdělávacím obsahem

24.08.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem zpracovalo soubor metodických námětů a doporučení pro školy v oblasti práce s obsahem vzdělávání v novém školním roce 2021/2022.

Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu

Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu

20.07.2021
Strategie rozvoje České školní inspekce na období 2021–2027 s výhledem do roku 2030 je koncepčním dokumentem České školní inspekce v oblastech relevantních pro její fungování ve smyslu služebního úřadu. Tímto dokumentem  Česká školní inspekce naplňuje požadavky usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 a na něj navazujícího Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech. Strategie formuluje hierarchicky provázanou soustavu vize, cílů a opatření vztahujících se k dalšímu směřování České školní inspekce v oblastech jejího fungování ...

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022

01.07.2021
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 23. poradě vedení MŠMT dne 29. 6. 2021 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022

01.07.2021
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 23. poradě vedení MŠMT dne 29. 6. 2021 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022.

Sekundární analýza PISA 2018: Růstové nastavení mysli žáků a jeho vliv na výsledky vzdělávání

Sekundární analýza PISA 2018: Růstové nastavení mysli žáků a jeho vliv na výsledky vzdělávání

08.06.2021
Již od roku 2000 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření PISA, které sleduje úroveň patnáctiletých žáků ve čtenářských, matematických a přírodovědných dovednostech. Poslední cyklus PISA byl realizován v roce 2018 a jeho součástí bylo také sledování konceptu nastavení mysli žáků, který byl na datech z mezinárodního šetření velkého rozsahu, jakým je PISA, podrobněji analyzován vůbec poprvé. Mezinárodní výsledky byly publikovány ze strany OECD na jaře 2021 ve zprávě s názvem Sky´s the Limit: Growth mindset, students, and schools in PISA (zde), ...

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

07.06.2021
Mimořádná opatření a jejich dopady v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání významným způsobem ovlivnily také segment základního uměleckého vzdělávání. V jarním období roku 2021 tak Česká školní inspekce provedla mimořádné tematické šetření v téměř všech základních uměleckých školách, jehož cílem bylo získat relevantní zpětnou vazbu k podobě distanční výuky ve školních letech 2019/2020 i 2020/2021. Šetření se zaměřovalo zejména na problematiku účasti žáků ve výuce, na způsoby realizace distanční výuky, na využívání digitálních technologií, na samotné ...

Česká školní inspekce uspořádala seminář se zaměřením na pedagogickou diagnostiku

Česká školní inspekce uspořádala seminář se zaměřením na pedagogickou diagnostiku

07.05.2021
Ve středu 5. května 2021 uspořádala Česká školní inspekce další ze svých odborných panelů, který byl tentokrát zaměřen na téma pedagogické diagnostiky jako nezbytného předpokladu kvalitní realizace formativního hodnocení.  Panel byl realizován v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, jehož realizátorem je Česká školní inspekce, probíhal on-line na platformě MS Teams a zapojilo se do něj více než 80 účastníků zejména z řad pedagogů a vedoucích pracovníků různých druhů a typů škol, ale i zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ...