Publikace a ostatní výstupy

Analýza zahraničních systémů sběru dat

Analýza zahraničních systémů sběru dat

07.08.2018
Analýza vytvořená v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení popisuje národní systémy, nastavení i specifika při získávání a následném vyhodnocování empirických dat z oblasti školství a vzdělávacích soustav. Snahou je nalézt takové prvky ze zahraničních systémů, které by byly více či méně aplikovatelné v prostředí českého vzdělávacího systému a jeho evaluace. Důraz je přitom kladen na prvky jako longitudinální studie, reprezentativní testování žáků či jiná zjišťování v oblasti vzdělávání a propojování národních dat z testování ...

Sekundární analýza PISA 2015

Sekundární analýza PISA 2015

16.05.2018
Česká školní zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA 2015 zaměřenou na vybrané aspekty školního vzdělávání, které mají vliv na výsledky žáků (zejména složení tříd, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií).

Sekundární analýza TIMSS 2015

Sekundární analýza TIMSS 2015

16.05.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření TIMSS 2015 zaměřenou na metody výuky a ICT.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

25.04.2018
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

Zpráva o možnostech sledování inkluzivních přístupů na úrovni školy

Zpráva o možnostech sledování inkluzivních přístupů na úrovni školy

01.03.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje Zprávu o možnostech sledování inkluzivních přístupů na úrovni školy, která je dílčím výstupem zpracovaným v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení.

Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí

Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí

23.02.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje Analýzu zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Dokument byl vytvořen v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

12.12.2017
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce. 

Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

05.12.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy. 

PISA 2015 – uvolněné testové úlohy z přírodovědné gramotnosti

PISA 2015 – uvolněné testové úlohy z přírodovědné gramotnosti

24.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015, ve kterém byla hlavní testovanou oblastí přírodovědná gramotnost. Publikace tedy obsahuje testové úlohy z přírodovědné gramotnosti pro základní školy a víceletá gymnázia doplněné o řadu didaktických komentářů naznačujících, jak s úlohami pracovat přímo ve výuce s cílem zvýšit kvalitu výuky přírodovědných dovedností.

Výsledky PISA 2015 - Týmové řešení problému

Výsledky PISA 2015 - Týmové řešení problému

21.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu obsahující výsledky mezinárodního šetření PISA 2015 v oblasti týmového řešení problému. Součástí zprávy jsou zjištění z dotazníkového šetření a zpráva také podrobněji představuje typy dotazníků používaných v rámci mezinárodního šetření PISA.