Publikace a ostatní výstupy

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

12.12.2017
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce. 

Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

05.12.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy. 

PISA 2015 – uvolněné testové úlohy z přírodovědné gramotnosti

PISA 2015 – uvolněné testové úlohy z přírodovědné gramotnosti

24.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015, ve kterém byla hlavní testovanou oblastí přírodovědná gramotnost. Publikace tedy obsahuje testové úlohy z přírodovědné gramotnosti pro základní školy a víceletá gymnázia doplněné o řadu didaktických komentářů naznačujících, jak s úlohami pracovat přímo ve výuce s cílem zvýšit kvalitu výuky přírodovědných dovedností.

Výsledky PISA 2015 - Týmové řešení problému

Výsledky PISA 2015 - Týmové řešení problému

21.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu obsahující výsledky mezinárodního šetření PISA 2015 v oblasti týmového řešení problému. Součástí zprávy jsou zjištění z dotazníkového šetření a zpráva také podrobněji představuje typy dotazníků používaných v rámci mezinárodního šetření PISA.

TIMSS 2015 - uvolněné úlohy z matematiky a přírodovědy

TIMSS 2015 - uvolněné úlohy z matematiky a přírodovědy

02.10.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření TIMSS 2015. Publikace obsahuje testové úlohy z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ doplněné o řadu didaktických komentářů naznačujících, jak je možné s úlohami pracovat přímo ve výuce.

Národní zpráva TIMSS 2015

Národní zpráva TIMSS 2015

21.09.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření TIMSS 2015. 

Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti šetření PISA 2015

Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti šetření PISA 2015

21.09.2017
Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti PISA 2015 vysvětluje teoretická východiska a metodiku šetření v hlavní sledované oblasti. Rozvíjí definici přírodovědné gramotnosti z roku 2006, již doplňuje a modifikuje podle nejnovějších pedagogických a didaktických poznatků a podle záměru OECD. Vedle popisů zjišťovaných dovedností, znalostí, úrovní poznání, kontextů a témat uvádí několik příkladů modelových úloh a konstrukci celého testování.

Národní zpráva PISA 2015

Národní zpráva PISA 2015

21.09.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2015 zaměřenou na výsledky tří hlavních sledovaných oblastí PISA - přírodovědnou, matematickou a čtenářskou gramotnost.  

Sekundární analýza - Srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd

Sekundární analýza - Srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd

18.09.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření TIMSS 2015 a TIMSS 2011, jejímž cílem je porovnat na základě výsledků těchto šetření vybrané znaky méně úspěšných a velmi úspěšných tříd. 

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

13.09.2017
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.