Publikace a ostatní výstupy

Výsledky českých žáků v PISA 2018

Výsledky českých žáků v PISA 2018

02.12.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2018, která poskytuje komentovaná data o úrovni čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností patnáctiletých českých žáků v mezinárodním srovnání.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

09.09.2019
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

Spotlight zpráva: Česká republika

Spotlight zpráva: Česká republika

17.07.2019
Odborné veřejnosti a dalším zájemcům předkládáme český překlad zprávy OECD zaměřené na Českou republiku, která vychází ze zprávy OECD - Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol. Tuto zprávu naleznete zde.

Výtah ze Zprávy OECD

Výtah ze Zprávy OECD

17.07.2019
Tento dokument je výtahem Zprávy OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání - Podpora znevýhodněných žáků a škol. Kompletní text publikace v českém jazyce je k dispozici na www.csicr.cz, v anglickém jazyce na www.oecd.org.

Mezinárodní zpráva OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol

Mezinárodní zpráva OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol

17.07.2019
Odborné veřejnosti a dalším zájemcům předkládáme český překlad publikace Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, publikované v roce 2012 vydavatelstvím OECD Publishing. Originál textu je k dispozici na http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en.

Zveřejnění Zprávy o průběhu veřejné diskuze a výzkumu postojů odborné veřejnosti

Zveřejnění Zprávy o průběhu veřejné diskuze a výzkumu postojů odborné veřejnosti

17.07.2019
Česká školní inspekce v rámci IPn projektu Kompetence III vydává Zprávu o průběhu veřejné diskuze a výzkumu postojů odborné veřejnosti. Zpráva byla zpracována v rámci klíčové aktivity „Překonávání školního neúspěchu v ČR“ a obsahuje souhrnnou informaci o průběhu a výsledcích veřejné diskuze, jež se uskutečnila v průběhu září až prosince roku 2012. Projekt Kompetence III je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku

17.07.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje Zprávu o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu. Výsledky šetření přinášejí důležité poznatky, které jsou v této zprávě interpretovány, shrnuty v závěrech a budou využity při tvorbě doporučení pro vzdělávací politiku.   Šetření bylo realizováno v rámci aktivity Překonávání školního neúspěchu v České republice individuálního projektu národního Kompetence III.

Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání - Česká republika 2012

Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání - Česká republika 2012

17.07.2019
Obsah Zprávy OECD a její konkrétní doporučení podrobně představil vedoucí expertního týmu Paulo Santiago na konferenci uspořádané MŠMT a ČŠI dne 15. března t. r. v Praze. Zveřejnění jejího českého překladu by mělo mimo jiné sloužit efektivní přípravě série seminářů, které budou probíhat za účasti odborné veřejnosti, pedagogů, zástupců veřejné správy a vysokých škol ve všech regionech České republiky. Česká školní inspekce považuje připravovanou veřejnou diskusi k systému hodnocení za velmi potřebnou.

Synergií k lepšímu vzdělávání: mezinárodní pohled na hodnocení vzdělávání

Synergií k lepšímu vzdělávání: mezinárodní pohled na hodnocení vzdělávání

17.07.2019
Česká školní inspekce v rámci IPn projektu Kompetence III vydává český překlad shrnutí zprávy OECD o hodnocení vzdělávání. Překlad byl zpracován v rámci klíčové aktivity „Posouzení systému evaluace a monitoringu“ a srovnává zkušenosti 28 zemí OECD, analyzuje přednosti i slabé stránky různých systémů  hodnocení a nabízí rady, jak využít hodnocení ke zlepšování kvality, rovnosti a efektivity vzdělávání. Projekt Kompetence III je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mezinárodní šetření TALIS 2018 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření TALIS 2018 - Národní zpráva

10.07.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.