Publikace a ostatní výstupy

INFO ČŠI - informační magazín

INFO ČŠI - informační magazín

24.08.2020
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační magazín České školní inspekce – INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem. Specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2020/2021. Zkušenosti a postoje ředitelů škol a učitelů - TALIS 2018. Elektronické testy v aplikaci ČŠI - domácí příprava žáků. Vzdělávací programy ČŠI pro ředitele a učitele.

Rozšířené vydání národní zprávy TALIS 2018

Rozšířené vydání národní zprávy TALIS 2018

23.03.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje druhé, rozšířené vydání národní zprávy z mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018. V publikaci jsou nově poskytnuta komentovaná data přibližující pohled ředitelů škol na vykonávané činnosti a na spokojenost s prací. Dále je pozornost věnována hodnocení práce učitelů a podpoře jejich vzájemné spolupráce. Nově je zařazena i diskuse zjištění TALIS 2018 v širším rámci národních zjištění České školní inspekce a doporučení formulovaných ze strany OECD. Součástí rozšířeného vydání zůstávají také komentovaná data ve vztahu k  ...

Mezinárodní zpráva TALIS 2018 - český překlad

Mezinárodní zpráva TALIS 2018 - český překlad

21.01.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje mezinárodní zprávu z šetření o vyučování a učení TALIS 2018, v originálním znění i v českém překladu. Zpráva shrnuje zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol, komentuje výsledky žáků z 31 států OECD a dalších 17 zemí a ekonomických regionů, prezentuje zjištění doplněná o popis inspirativních přístupů ve vybraných zemích a nabízí také doporučení OECD pro tvůrce vzdělávací politiky.

Metodická podpora - školní stravování

Metodická podpora - školní stravování

20.01.2020
Jedním z cílů České školní inspekce v rámci inspekční činnosti v oblasti školního stravování je poskytovat školám, resp. pracovníkům školních jídelen, inspiraci při sestavování jídelních lístků tak, aby škola nabízela stravování, které bude nejen respektovat předepsané výživové normy, ale nabízené pokrmy budou zároveň dostatečně atraktivní, pestré, nestereotypní a založené na využívání čerstvých surovin. Metodický materiál České školní inspekce zprostředkovává jak soubory vzorových jídelníčků vydaných Státním zdravotním ústavem, tak i příklady jídelníčků několika ...

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

18.12.2019
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.  Uvnitř vydání naleznete např.: Kvalita a efektivita vzdělávání ve školním roce 2018/2019, Výsledky českých žáků v šetření PISA 2018, Úroveň gramotností žáků,  Vzdělávání učitelů pro rozvoj žákovských gramotností.

Výsledky českých žáků v PISA 2018

Výsledky českých žáků v PISA 2018

02.12.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2018, která poskytuje komentovaná data o úrovni čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností patnáctiletých českých žáků v mezinárodním srovnání.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

09.09.2019
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

Spotlight zpráva: Česká republika

Spotlight zpráva: Česká republika

17.07.2019
Odborné veřejnosti a dalším zájemcům předkládáme český překlad zprávy OECD zaměřené na Českou republiku, která vychází ze zprávy OECD - Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol. Tuto zprávu naleznete zde.

Výtah ze Zprávy OECD

Výtah ze Zprávy OECD

17.07.2019
Tento dokument je výtahem Zprávy OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání - Podpora znevýhodněných žáků a škol. Kompletní text publikace v českém jazyce je k dispozici na www.csicr.cz, v anglickém jazyce na www.oecd.org.

Mezinárodní zpráva OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol

Mezinárodní zpráva OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol

17.07.2019
Odborné veřejnosti a dalším zájemcům předkládáme český překlad publikace Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, publikované v roce 2012 vydavatelstvím OECD Publishing. Originál textu je k dispozici na http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en.