Publikace a ostatní výstupy

Žáci a ICT – sekundární analýza výsledků šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT – sekundární analýza výsledků šetření ICILS 2013 a PISA 2012

16.05.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 zaměřující se na využívání ICT ve výuce a dalších aktivitách žáků.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

27.04.2016
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.   

Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 a PISA 2012

Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 a PISA 2012

10.03.2016
V rámci hodnotících aktivit českého vzdělávacího systému se Česká republika pravidelně zapojuje také do mezinárodních šetření výsledků žáků, jako jsou PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS nebo TALIS. Výsledkem jednotlivých šetření je vždy souhrnná analytická zpráva, která však jen okrajově komentuje příčiny a souvislosti daného stavu, jen velmi málo poskytuje návrhy pro jeho zlepšení a jen velmi málo nastiňuje další možné aktivity českých škol i vzdělávacího systému jako celku v příslušných oblastech. Právě s cílem lépe vymezit možné příčiny konkrétních výsledků žáků v jednotlivých mezinárodních ...

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

09.12.2015
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

TALIS 2013: Videohodiny a doplňkové materiály k lesson study

TALIS 2013: Videohodiny a doplňkové materiály k lesson study

26.11.2015
Česká školní inspekce v rámci projektu Kompetence III a pilotního ověřování vzdělávací aktivity typu tzv. lesson study v České republice připravila ve spolupráci s několika týmy složených z didaktika – odborníka z vysoké školy – a učitelů základní školy doplňkové materiály, které dalším učitelům umožní v malých skupinách vlastními silami zorganizovat pozorování, dokumentování a společnou reflexi vlastních vyučovacích hodin a pomohou realizovat přístupy obdobné japonské lesson study. Součástí materiálů jsou i natočené vyučovací hodiny matematiky ...

TALIS 2013: Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR

TALIS 2013: Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR

27.10.2015
Jednou z reakcí na výsledky mezinárodního šetření TALIS 2013 bylo zjišťování informací týkajících se pedagogického vedení vykonávaného řediteli českých základních škol. Toto zjišťování doplňovalo aktivity České školní inspekce související s přípravou a pilotním ověřením vzdělávacího programu zaměřeného na pedagogický leadership. Šetření mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR, jehož výsledkem je tato souhrnná zpráva, bylo v první fázi prováděno pomocí dotazníkového šetření. Získané informace byly poté doplňovány a zpřesňovány prostřednictvím série ...

Informační bulletin ČŠI č. 2/2015 (v rámci projektu NIQES)

Informační bulletin ČŠI č. 2/2015 (v rámci projektu NIQES)

27.10.2015
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce, který byl zpracován v rámci projektu "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice" (NIQES). 

TALIS 2013: Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky

TALIS 2013: Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky

23.10.2015
Jedním z výsledků šetření TALIS 2013 bylo zjištění, že čeští učitelé se málo zapojují do některých forem profesního vzdělávání - pouze cca 15 % českých učitelů zlepšuje své kompetence tím, že provádí individuální nebo skupinový výzkum. Tato forma vzdělávání je však v některých zemích velmi oblíbena a v matematice je hojně využívána například v Japonsku pod názvem „lesson study“. Právě vzdělávací aktivity typu tzv. lesson study začala Česká školní inspekce v rámci realizace projektu Kompetence III pilotně ověřovat i v České republice. Výstupem pilotního ...

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

20.10.2015
ČŠI reagovala na výsledky šetření TALIS 2013 a připravila ucelený program vzdělávání pro ředitele základních škol a jejich zástupce v tematikách pedagogického leadershipu. Vzdělávací program, zaměřený na otázky rozvoje sebe sama a druhých, na mentorské dovednosti vedoucích pracovníků, na vedení a řízení změny a na příklady dobré praxe, byl koncipován jako pilotní ověření jeho obsahu i organizace. Na základě podrobné evaluace tohoto pilotního ověření vznikla publikace, která popisuje průběh a zkušenosti s realizací programu a obsahuje také některé náměty ...

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

12.10.2015
Česká školní inspekce jako státní úřad pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity ve vzdělávání pracuje s různými metodami a nástroji, díky kterým může poskytovat objektivní zpětnou vazbu jak školám, tak státu. Při vývoji no­vých podpůrných systémů v rámci projektu Národní systém inspekčního hod­nocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) pamatovala Česká školní inspekce také na rodiče, pro něž připravila informační web sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je pak zdarma k ...