Publikace a ostatní výstupy

Sekundární analýza - Srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd

Sekundární analýza - Srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd

18.09.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření TIMSS 2015 a TIMSS 2011, jejímž cílem je porovnat na základě výsledků těchto šetření vybrané znaky méně úspěšných a velmi úspěšných tříd. 

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

13.09.2017
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

19.04.2017
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce. 

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

15.12.2016
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.   

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

05.09.2016
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.   

Rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti  - sekundární analýzy výsledků PISA

Rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti - sekundární analýzy výsledků PISA

20.06.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA zaměřenou na rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti.

Méně úspěšné a velmi úspěšné třídy – sekundární analýza výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Méně úspěšné a velmi úspěšné třídy – sekundární analýza výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

06.06.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 zaměřenou na srovnání charakteristik méně úspěšných a velmi úspěšných tříd.

Žáci a ICT – sekundární analýza výsledků šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT – sekundární analýza výsledků šetření ICILS 2013 a PISA 2012

16.05.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 zaměřující se na využívání ICT ve výuce a dalších aktivitách žáků.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

27.04.2016
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.   

Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 a PISA 2012

Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 a PISA 2012

10.03.2016
V rámci hodnotících aktivit českého vzdělávacího systému se Česká republika pravidelně zapojuje také do mezinárodních šetření výsledků žáků, jako jsou PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS nebo TALIS. Výsledkem jednotlivých šetření je vždy souhrnná analytická zpráva, která však jen okrajově komentuje příčiny a souvislosti daného stavu, jen velmi málo poskytuje návrhy pro jeho zlepšení a jen velmi málo nastiňuje další možné aktivity českých škol i vzdělávacího systému jako celku v příslušných oblastech. Právě s cílem lépe vymezit možné příčiny konkrétních výsledků žáků v jednotlivých mezinárodních ...