Publikace a ostatní výstupy

Metodická podpora - školní stravování

Metodická podpora - školní stravování

20.01.2020
Jedním z cílů České školní inspekce v rámci inspekční činnosti v oblasti školního stravování je poskytovat školám, resp. pracovníkům školních jídelen, inspiraci při sestavování jídelních lístků tak, aby škola nabízela stravování, které bude nejen respektovat předepsané výživové normy, ale nabízené pokrmy budou zároveň dostatečně atraktivní, pestré, nestereotypní a založené na využívání čerstvých surovin. Metodický materiál České školní inspekce zprostředkovává jak soubory vzorových jídelníčků vydaných Státním zdravotním ústavem, tak i příklady jídelníčků několika ...

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

18.12.2019
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.  Uvnitř vydání naleznete např.: Kvalita a efektivita vzdělávání ve školním roce 2018/2019, Výsledky českých žáků v šetření PISA 2018, Úroveň gramotností žáků,  Vzdělávání učitelů pro rozvoj žákovských gramotností.

Výsledky českých žáků v PISA 2018

Výsledky českých žáků v PISA 2018

02.12.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2018, která poskytuje komentovaná data o úrovni čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností patnáctiletých českých žáků v mezinárodním srovnání.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

09.09.2019
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

Spotlight zpráva: Česká republika

Spotlight zpráva: Česká republika

17.07.2019
Odborné veřejnosti a dalším zájemcům předkládáme český překlad zprávy OECD zaměřené na Českou republiku, která vychází ze zprávy OECD - Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol. Tuto zprávu naleznete zde.

Výtah ze Zprávy OECD

Výtah ze Zprávy OECD

17.07.2019
Tento dokument je výtahem Zprávy OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání - Podpora znevýhodněných žáků a škol. Kompletní text publikace v českém jazyce je k dispozici na www.csicr.cz, v anglickém jazyce na www.oecd.org.

Mezinárodní zpráva OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol

Mezinárodní zpráva OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol

17.07.2019
Odborné veřejnosti a dalším zájemcům předkládáme český překlad publikace Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, publikované v roce 2012 vydavatelstvím OECD Publishing. Originál textu je k dispozici na http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en.

Zveřejnění Zprávy o průběhu veřejné diskuze a výzkumu postojů odborné veřejnosti

Zveřejnění Zprávy o průběhu veřejné diskuze a výzkumu postojů odborné veřejnosti

17.07.2019
Česká školní inspekce v rámci IPn projektu Kompetence III vydává Zprávu o průběhu veřejné diskuze a výzkumu postojů odborné veřejnosti. Zpráva byla zpracována v rámci klíčové aktivity „Překonávání školního neúspěchu v ČR“ a obsahuje souhrnnou informaci o průběhu a výsledcích veřejné diskuze, jež se uskutečnila v průběhu září až prosince roku 2012. Projekt Kompetence III je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku

17.07.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje Zprávu o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu. Výsledky šetření přinášejí důležité poznatky, které jsou v této zprávě interpretovány, shrnuty v závěrech a budou využity při tvorbě doporučení pro vzdělávací politiku.   Šetření bylo realizováno v rámci aktivity Překonávání školního neúspěchu v České republice individuálního projektu národního Kompetence III.

Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání - Česká republika 2012

Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání - Česká republika 2012

17.07.2019
Obsah Zprávy OECD a její konkrétní doporučení podrobně představil vedoucí expertního týmu Paulo Santiago na konferenci uspořádané MŠMT a ČŠI dne 15. března t. r. v Praze. Zveřejnění jejího českého překladu by mělo mimo jiné sloužit efektivní přípravě série seminářů, které budou probíhat za účasti odborné veřejnosti, pedagogů, zástupců veřejné správy a vysokých škol ve všech regionech České republiky. Česká školní inspekce považuje připravovanou veřejnou diskusi k systému hodnocení za velmi potřebnou.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...