Archiv


Zde zveřejňujeme národní zprávy a další výstupy ze starších cyklů PISA 2000, 2003, 2006, 2009:

2009
PISA 2009 Národní zpráva
Kramplová, I.: Zakroužkuj - vyber - zdůvodni - Hodnocení čtenářských úloh PISA 2009. Praha: ÚIV, 2011
 
2006
PISA 2006 Národní zpráva
Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006
Palečková, J. a kol.: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Praha: ÚIV, 2007
Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha: ÚIV, 2007
 
2003
PISA 2003 Národní zpráva
Koncepce matematické gramotnosti ve výzkumu PISA 2003
Koncepce řešení problémových úloh ve výzkumu PISA 2003
Palečková, J., Tomášek, V.: Učení pro zítřek: výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Praha: ÚIV, 2005
Koucký, J. a kol.: Učení pro život. Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Praha: ÚIV, 2004
Netradiční úlohy: Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA. Praha: ÚIV, 2006
Tomášek, V., Potužníková, E.: Netradiční úlohy. Problémové úlohy mezinárodního výzkumu PISA. Praha: ÚIV, 2004
Palečková, J., Mandíková, D.: Netradiční přírodovědné úlohy. Praha: ÚIV, 2003
 
2000
PISA 2000 Národní zpráva
Měření vědomostí a dovedností. Nová koncepce hodnocení žáků. Praha: ÚIV, 1999
Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech 1995–2000. Praha: ÚIV, 2002
Straková, J. a kol.: Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha: ÚIV, 2002
Úlohy pro měření čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Praha: ÚIV, 2000
Kramplová, I. a kol: Netradiční úlohy aneb čteme s porozuměním. Praha: ÚIV, 2002
Kramplová, I., Potužníková, E.: Jak (se) učí číst. Praha: ÚIV, 2005