Povinné informace


Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1. Název

Česká školní inspekce

 

2. Důvod a způsob založení

Založení a činnost ČŠI

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Kontakty


5. Případné platby lze poukázat

Česká národní banka, č.účtu 19-7429061/0710

 

6. IČ

00638994

 

7. DIČ

Česká školní inspekce není plátcem DPH.

 

8. Hlavní dokumenty

Dokumenty

 

9. Rozpočet
Rozpočet

 

10. Žádosti o informace

Žádost

 

11. Příjem stížností a dalších podání
Stížnost

 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
životní situace
 

14. Nejdůležitější používané předpisy

Předpisy

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce