Ústředí


22.03.2016


Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37
150 21 Praha 5

IČO: 00638994

Tel.: +420 251 023 127
Fax.: 251 566 789

E-mail: posta@csicr.cz

ID datové schránky: g7zais9
 


Ústřední školní inspektor
Vedoucí služebního úřadu

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA
tel. sekretariát: +420 251 023 106
e-mail: posta@csicr.cz 


Náměstek ústředního školního inspektora
Zástupce vedoucího služebního úřadu

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA
tel. sekretariát: +420 251 023 309
e-mail: ondrej.andrys@csicr.cz


Pověřena vedením oddělení kanceláře úřadu
Mgr. Iva Lauermannová 
tel.: +420 251 023 107
e-mail: iva.lauermannova@csicr.cz


Ředitelka odboru inspekční činnosti
Mgr. Vladislava Coufalová, MBA
tel.: +420 251 023 308
e-mail: vladislava.coufalova@csicr.cz 

Pověřena vedením oddělení koordinace inspekční činnosti
Mgr. Soňa Vápeníková
tel.: +420 251 023 249 
e-mail: sona.vapenikova@csicr.cz


Ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy
Mgr. Radovan Bogdanowicz
tel.: +420 251 023 135
e-mail: radovan.bogdanowicz@csicr.cz 

Vedoucí oddělení mezinárodních šetření
PhDr. Josef Basl, Ph.D.
tel.: +420 251 023 110 
e-mail: josef.basl@csicr.cz 

Vedoucí oddělení metodik a analýz 
Mgr. Petr Suchomel, Dr.
tel.: +420 251 023 144
e-mail: petr.suchomel@csicr.cz 


Pověřena vedením oddělení profesního rozvoje 
Mgr. Klára Špičáková
tel.: +420 251 023 109
e-mail: klara.spicakova@csicr.cz


Ředitel odboru ICT a hospodářské správy
Bc. Kamil Melichárek
tel.: +420 251 023 225
e-mail: kamil.melicharek@csicr.cz

Vedoucí oddělení hospodářské správy
Ing. Josef Tulach
tel.: +420 251 023 131
e-mail: josef.tulach@csicr.cz 


Ředitelka odboru finančního řízení
Ing. Jana Ligrová 
tel.: +420 251 023 124
e-mail: jana.ligrova@csicr.cz 

Vedoucí oddělení správy rozpočtu
Ing. Michaela Bidmonová 
tel.: +420 251 023 143
e-mail: michaela.bidmonova@csicr.cz 

Vedoucí oddělení účetnictví a ekonomických informací
Bc. Renáta Opičková
tel.: +420 251 023 316
e-mail: renata.opickova@csicr.cz


Kontakt pro média
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA
náměstek ústředního školního inspektora 
 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce